Landschapstuinen

 

Wat is een landschapstuin?

Een landschapstuin is tuin waarbij de nadruk ligt op een harmonieuze overgang van de tuin naar het omliggende landschap. Vandaar dat deze tuinen veel in het buitengebied te vinden zijn.

 

Daar waar KORFF Bos & Tuin de meeste tuinen in onderhoud heeft gaat het meestal om landschapstuinen in bosrijke omgevingen, die vloeiend overlopen in het omringende bos.

 

Er zijn landschapstuinen in veel verschillende stijlen.
De klassieke Franse landschapstuinen hebben veel strakke elementen en lijnen. De Engelse landschapstuinen hebben een minder strakke, natuurlijke uitstraling. Daarnaast zijn er ook nog de moderne landschapstuinen, die vaak worden aangelegd bij huizen die in moderne stijl zijn gebouwd. Echter worden veel van deze stijlen ook binnen een enkele landschapstuin afwisselend toegepast.

 

Elementen

Landschapstuinen bezitten veel kenmerkende elementen die passen bij de verschillende tuinstijlen. Denk hierbij aan natuurlijke of juist strakke gesnoeide hagen, karakteristieke solitaire bomen of boom-
groepen, strakke of natuurlijke gazons en borders (met kenmerkende soorten). Binnen landschapstuinen wordt er veel gewerkt met afwisselingen in vorm, kleur of structuur en aanwezige zichtlijnen.

Onderhoud en Aanleg

Om een landschapstuin mooi en in goede conditie te houden is bekwaam onderhoud erg belangrijk.
Soms slaan mensen het onderhoud van de landschapstuin enkele jaren over (vaak vanuit het oogpunt van kosten), maar dit maakt het onderhoud in de daaropvolgende jaren rigoureuzer en daarmee duurder. Daarnaast hebben de bomen, struiken en planten meer tijd nodig om te herstellen van de ingreep, wat vaak leidt tot minder bloei en groei.

 

Te lang wachten met onderhoud zorgt ervoor dat de losse elementen vergroeien tot één geheel, waarmee juist het kenmerkende beeld van de landschapstuin verloren gaat. In het slechtste geval sterft (een deel van) de beplanting en moet deze opnieuw aan- of bijgeplant worden. KORFF Bos & Tuin kan voor u het gehele onderhoud van de landschapstuin uitvoeren of alleen het onderhoud wat u zelf niet kunt of wilt doen. Het aanleggen, aanplanten of renoveren van (nieuwe) tuinelementen of beplantingen kunt u ook door KORFF Bos & Tuin laten uitvoeren.

 

KORFF Bos & Tuin kan onder meer de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 

– Aanplant, verzorging, snoei en onkruidvrij maken en houden van borders en beplantingen
– Aanplant, verzorging, verjongings- en vormsnoei van struiken, houtwallen en hagen
– Gazononderhoud: verticuteren, bemesten, maaien, grasranden afsteken en ’s winters bekalken (Zie pagina ‘Gazon’)
– Aanplant, verzorging, snoei en vellen van bomen en bosopstanden (Zie pagina ‘Boom- en bosverzorging’)

 

Wilt u uw tuinwerkzaamheden laten uitvoeren door KORFF Bos & Tuin neem dan gerust contact met ons op. Wij komen altijd eerst even langs om kennis te maken en de situatie te bekijken. Als u dat wenst kunnen wij een gepaste offerte maken. Ook voeren wij regelmatig werkzaamheden op regiebasis (arbeid per uur) uit. Wij gaan altijd vrijblijvend met u in gesprek om naar de mogelijkheden te kijken.